Sukses libertyprof.ge | სკოლა / პროფესიული კოლეჯი

სიახლეები

ყურადღება!

         ჩვენვართ „ყოვლადწმიდა  სამების სახელობის ქართული აკადემია”!

ჩვენი დევიზია:

თუ იცი - სამყაროს დაიპყრობ!

თუ იცი - საქმე თვითონ გეძებს!

თუ იცი - ბედნიერიც ხარ!

სამებასთან ერთად სიცოცხლე ლამაზია,
თქვენ ჩვენთან იპოვნით ცხოვრების თანაზიარს,
სიყვარულს გასწავლით, სიცოცხლეს გასწავლით,
გასწავლით ყველაფერს თუგაქვთ ფანტაზია.

ჩვენპირველად საქართველოში გაძლევთ უნიკალურ შანსს ერთდროულად მიიღოთ    როგორცსაშუალოისე    პროფესიული  განათლება. შესაბამისადმიიღოთ   როგორც  ზოგადი  განათლებისატესტატიისე პრესტიჟული დაშემოსავლიანი პროფესიის დაუფლების   დამადასტურებელი სახელმწიფო  დიპლომი.

 სასკოლო პროგრამებზე ჩვენთან  მიიღებიან: 9, 10 და   11 კლასდამთავრებულები.  წლის   იანვრიდან   მიმდინარეობს   გადმოსვლა
ზემოაღნიშნულ კლასებში.   მსურველს   შეუძლია   ისწავლოს  როგორცორივეზოგადსაგანმანათლებლო და ასევე პროფესიულ  პროგრამებზე, ასევე მხოლოდ   ერთ  მიმართულებაზემხოლოდ სასკოლო-საატესტატოან  მხოლოდ პროფესიულ სადიპლომო პროგრამაზე.

    20  წლის   ასაკამდე  პირებს რომლებიცსწავლობენსასკოლო, ანორივე  მიმართულებაზე,    გადაუვადდებათ    სავალდებულო   სამხედრო
სამსახურში გაწვევა.

პროფესიული სადიპლომო პროგრამების კურსადმთავრებულები იღებენ   ორენოვან (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) სახელმწიფო დიპლომსრომელიც აღიარებულია ევროპულ საგანმანათლებლო
სივრცეში და სავსებით საკმარისია ევროკავშირის ქვეყნებში დასასაქმებლადდა სწავლის გასაგრძელებლად.

სადიპლომო   პროგრამებზე   ჩარიცხვა  წარმოებს  შემდეგ  სპეციალობებზე:

 1. ტურიზმისოპერატორი – შემომყვანი და გამყვანი ტურიზმი, ტურების დაგეგმვა, ტურისტული მომსახურებების, ავიაბილეთებისა და სასტუმროების დაჯავშნა, დაჯავნის კომპიუტერული პროგრამები: ამადეუსი, ოპერა და სხვა. (12  კლასდამთავრებულთათვის);  
 2. ბუღალტერი   –  ფინანსური ანგარიშგება, დარიცხვები, გადასახადებთან ურთიერთობა, ბუღალტერ–მოანგარიშის საქმიანობა, ფინანსური დოკუმენტების მოწესრიგება და წარმოება. (9, 10, 11 და 12 კლასდამთავრებულთათვის)
 3. ინტერნეტტექნოლოგიები(ვებსპეციალისტი)– 

ვებგვერდის აწყობა, მოდერნიზება, გაშვება ინტერნეტში, ვიდეო და აუდიო ფაილების ატვირთვა ვებგვერდზე, ვებდიზაინი,  ფოტოშოპი, კომპიუტერული  გრაფიკა, ლოგოს, ბანერის, პლაკატის, სარეკლამო ბუკლეტების შექმნა კომპიტერული პროგრამებით. (9, 10, 11 და 12 კლასდამთავრებულთათვის). 

 

 1. ფარმაცევტულიპრეპარატების წარმოება, სააფთიაქო და საქარხნო წამალთა ტექნოლოგიები, ბაზებისა და აფთიაქების ნორმატივები, ფარმაცევტული საქონელცოდნეობა,  ფარმაკოლოგიის საფუძვლები.   (9, 10, 11 და 12 კლასდამთავრებულთათვის) .
 2. კრიმინალისტი (დაქტილოსკოპისტი) –

სამართლის (იურიდიული) მიმართულება;  შეისწავლება: ცალკეულ დანაშაულთა
გახსნის მეთოდიკა, კრიმინალისტური მეთოდოლოგია, საგამოძიებო ტექნიკა და ტაქტიკა, დანაშაულის კვალის აღმოჩენა, დაფიქსირება, ფოტო და ვიდეო გადაღება, შემთხვევის ადგილის შესწავლა, ექსპერტიზის საკითხები, სამართალდამცავი ორგანოები და მათი ფუნქცია–მოვალეობები. (9, 10, 11 და 12 კლასდამთავრებულთათვის, მინიმალური ასაკი 16 წელი)

 1.  კბილისტექნიკოსიშეისწავლება მოსახსნელი და მოუხსნელი კბილის პროთეზირება, კბილების აღდგენა (გასდაკვრა) კერამიკისა და პლასტმასის მასალებით. ნაწილობრივი და მთლიანი პროთეზების, ვენირების, ჩანართების დამზადება და მისადაგება კბილებზე/კბილთა მწკრივზე.  (9, 10, 11 და 12 კლასდამთავრებულთათვის) .
 2. ინფორმაციულიტექნოლოგიებიIT (კომპიუტერული ინჟინერიის ქვედარგი) – ინფორმაციული ტექნოლოგი არის კომპიუტერის აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის კვალიფიცირებული სპეციალისტი, რომელსაც შეუძლია კომპიუტერის აწყობა, ოპერაციული სისტემების დაყენება, განახლება, დაზიანებების აღმოფხვრა, ოპტიმიზაცია, ანტივირუსების დაყენება, კომპიუტერების დიაგნოსტირება და მომსახურება; კომპიუტერული ქსელის დაპროექტება, გამართვა და მომსახურება. (9, 10, 11 და 12 კლასდამთავრებულთათვის) .

სასწავლებელში წლების   განმავლობაში ფუნქციონირებს  დასაქმების ცენტრი, რომელიც წარჩინებულ კურსდამთავრებულებს  ეხმარება დასაქმებაში.

    სასწავლებელი წარჩინებულ კურსდამთავრებულს,  თუ მას სურს  საკუთარი
საქმის წამოწყება, ეხმარება მცირე მოცულობის  სესხისმიღებაში შეღავათიანი პირობებით.

    სწავლის  პერიოდში  წარჩინებულ  პირებსწარჩინების  დონისმიხედვით
ენიშნებათ   40, 50 ლარიანი  სტიპენდიები.

დედმამით ობოლი ან მზრუნველობამოკლებული პირი ისწავლისუფასოდ.

სასწავლებელს აქვს:

 • მაღალი რანგის  მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა, როგორც საშუალო განათლების, ასევე პროფესიის მისაღებად.
 • გვაქვსსაკუთარი საგნობრივი და დარგობრივი ლაბორატორიები;
 • კომპიუტერული კაბინეტები;
 • ბიბლიოთეკა ყველა საჭირო ლიტერატურით;
 • პრაქტიკისგავლისათვისსაჭირო პარტნიორი ფირმები, რომლებიც ასევე მონაწილეობენ საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების პროცესში;
 • კანონმდებლობით დადგენილი სტანდარტებით დაკომპლექტებული მაღალკვალიფიციური პერსონალის ბაზა;
 • ინტელექტუალურიგანვითარების ცენტრი, რაც უაღრესად საჭიროა მოსწავლეთა და სტუდენტთათვის.

წარმოსადგენი საბუთები:

სკოლაში:  პირადი საქმე სკოლიდან და 2 ფოტოსურათი;

პროფესიულ პროგრამებზე:

ა)  9, ან 12 კლასის დამთავრების  ატესტატი, (ან განათლების დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი, რომლის მიღებაც შეუძლებელი იქნებოდა შესაბამისი განათლების მიღების გარეშე).

ბ)  პირადობის მოწმობის ასლი;

გ)  2 ფოტოსურათი.

განცხადებასა და ხელშეკრულებას შეავსებთ  ადგილზე.

მისამართი:  თბილისიზაზიაშვილის . №1. (დადიანის გამზირისა დაზაზიაშვილის ქუჩის კუთხეში, ,,მალაკნების“ ხიდთანყოფილი მონტინის .), მე-4 სართული.

(სავაჭრო ცენტრი „ახალი ქარვასლას”  უშუალო სიახლოვეს).

 საკონტაქტო  ტელეფონები:  

ქალაქის:  2 95 20 16; 

მობილური: 599 55 02 95;    5 91 40 50 60;     5 77 47 39 17; 

ელფოსტაinfo@libertyprof.ge

ვებგვერდი:  www.libertyprof.ge

———————————————————————————————————-

6 09 2016

,,ყოვლადწმიდა სამების სახელობის ქართულ აკადემიაში“ ზოგადსაგანმანათლებლო სწავლების მე–10, მე–11 და მე–12 კლასებში სწავლა დაიწყება 15 სექტემბერს.

გთხოვთ, გაეცნოთ ცხრილებს, წიგნების ჩამონათვალსა და სხვა საჭირო ინფორმაციას.

 

21 06 2016

2015-2016 წელს ,,ყოვლადწმიდა სამების სახელობის ქართულ აკადემიაში“  სრული ზოგადი განათლება დაასრულეს მეთორმეტეკლასელებმა, მათ წარმატებით დაძლიეს კატის–ის სისტემით ჩატარებული გამოცდები.

 

N 06 2016

,,ყოვლადწმიდა სამების სახელობის ქართულ აკადემია” აცხადებს მიღებას ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამებზე

ვრცლად:  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ,,ლიცეუმი –პროფესიული კოლეჯი” აცხადებს მიღებას ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამებზე, მიღება  ხდება მე-10, მე-11 და მე-12 კლასებში

 

წარმოსადგენი საბუთების ნუსხა:

1. მოსწავლის პირადი საქმე;

2. მიმდინარე შეფასება;

3. ბრძანების ამონაწერი ამორიცხვის შესახებ;

4. დაბადების მოწმობა, დედანი

 1. დაბადების მოწმობა, ასლი – ნოტარიულად დამოწმებული;

6. 1 ფოტო 3/4;

7. მშობლის /კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები;

8. განცხადება სკოლის დირექტორის სახელზე

 

პირობები: აუცილოებელია სკოლაში ჩარიცხვის მსურველს დასრულებული ჰქონდეს საბაზო განათლება (მე–9 კლასი) და ჰქონდეს დაზლეული შესაბამისი გამოცდები.

 

 

20 05 2016

ყურადღება, ცხადდება მიღება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2016–2017 სასწავლო წლისათვის. წარმოგიდგენთ დირექტორის ბრძანებას: (აქ უნდა ჩაჯდეს დასკანერებული დირექტორის ბრძანება)

16 05 2016

ძვირფასო მე –11 და მე–12 კლასელებო, გაცნობებთ, რომ კატ–ის სისტემით გამოცდები ჩატარდება სპეციალური კომპიუტერული პროგრამის მეშვეობით, სასწავლებლის კომპიუტერულ ლაბორატორიებში. პროცესი გაკონტროლდება ვიდეო კამერით და დაესწრება წარმომადგენელი გამათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდან! გთხოთ, გაეცნოთ გამოცდების განრიგს. დამატებითი კითხვებისათვის მიმართეთ საგნების მასწავლებლებსა და დირექტორის მოადგილეს ზოგადსაგანმანათლებლო მიმართულებით.

 

 

10 05 2016

ძვირფასო მოსწავლეებო და მასწავლებლებო, გაცნობებთ, რომ მე–12 კლასელებისათვის სწავლა წყდება 15 მაისს. ხოლო მე–9 და მე–10 კლასების მოსწავლეებისათვის სწავლა შეწყდება 29 მაისს.

 

 

N N 2016

ამა და ამრიცხვში, (კვირა დღე უნდა იყოს) ტარდება ექსკურსია მოსწავლეებისა და პროფესიული სტუდენტებისათვის. მსურველები ჩაეწერეთ ადმინისტრაციაში.

 

 

5 04 2016

პროფესიული სწავლების განყოფილება სკოლისა და პროფესიული განყოფილების მასწავლებლებს აცნობებს, რომ იწყებს მუშაობას მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ,,ბანკის–მოლარე ოპერატორის“  შემუშავებაზე. დაწესებულებას აქვს სურვილი პროგრამის მოდულების წამყვანი მასწავლებლების შემადგენლობა დააკომპლექტოს უკვე არსებული თანამშრომლებით კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით. გთხოვთ მოდულების პროგრამის ჩარჩო–დოკუმენტს და შემავალ მოდულებს გაეცნოთ ინტერნეტმისამართზე http://vet.ge/jump_profession/direction2/?d=5&sub=21&mod=14 . მოდულების წამყვანი პროფესიული მასწავლებლის თანამდებობის დაკავების მსურველები კონსულტაციისა და განმარტებებისათვის მობრძანდით 8 აპრილს 14:00 დან 17:00–მდე განყოფილების უფროსთან შეხვედრაზე. გთხოვთ გაითვალისწინოთ შემდეგი ინფორმაცია: პროფესიული განათლების მასწავლებელის თანამდებობა მე–3 საფეხურის პროგრამაზე შეიძლება დაიკავოს პირმა, რომელსაც აქვს:

 

 • სასწავლო კურსის/მოდულის შინაარსის შესაბამისი კვალიფიკაცია, მიღებული უმაღლესი განათლებით, ან პროფესიული განათლების IV, ან  V საფეხურის  პროფესიული განათლებით;

 

 • ან  შესაბამისი პროფესიით მუშაობის არანაკლებ 3 წლის  გამოცდილება;

 

 • კონკრეტული პროფესიული სტანდარტით/მოდულით შეიძლება დადგინდეს დამატებითი მოთხოვნები, რაც პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებაში მონაწილე მასწავლებლის მიღებისას გათვალისწინებული იქნება.

 

 

 

1 03 2016

პატივცემულო პროფესიული სტუდენტებო და მასწავლებლებო, 1–დან 14 მარტამდე პროფესიული სწავლების განყოფილება ატარებს თქვენს ანონიმურ გამოკითხვას შესაბამისი ანკეტების მეშვეობით, სადაც თქვენ უნდა დააფიქსიროთ საკუთარი აზრი სწავლისა და სწავლების ხარისხის, საამისოდ შექმნილი პირობების შესახებ. გთხოვთ ჩამოაყალობოთ თქვენი შენიშვნები და რეკომენდაციები და დაურთოთ ანკეტას.

გახსოვდეთ, რომ ამ პროცესში ჩართულობით თქვენ ადასტურებთ თანამშრომლობას სასწავლებლის საგანმანათლებლო პროცესების დახვეწასთან დაკავშირებით, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. აღნიშნული პროცესი ემსახურება თითოეული პროფესიული სასწავლო პროგრამის წარმატებით განხორციელებას, მის გაუმჯობესაბასა და სწავლის ხარისხის განვითარებას.

 

 

20 12 2016

ძვირფასო მასწავლეებო და მასწავლებლებო, გაცნობებთ, რომ ზამთრის არდადეგები დაიწყება N დეკემბერს და სწავლა განახლდება N იანვარს.  ,,ყოვლადწმიდა სამების სახელობის ქართული აკადემია“ გილოცავთ დამდეგ შობა–ახალ წელს და გისურვებთ წარმატებებს სწავლასა და ცხოვრებაში!

 

22 12 2015

ძვირფასო მოსწავლეებო, პროფესიულო სტუდენტებო და მასწავლებლებო, 29 დეკემბერს გაკვეთილების დასრულების შემდეგ ჩატარდება საახალწლო კარნანავალი თქვენი მეგობრების მონაწილეობით. სტუმრად: თოვლის ბაბუა და საჩუქარი ყველა დამსწრეს! მონაწილეობის მსურველებისათვის ჯერ კიდევ არის ადგილი!

 

2 12 2015

პროფესიულ სტუდენტებსა და მასწავლებლებს პროფესიული სწავლების განყოფილება მიმართავს თხოვნით, დროულად გაეცნონ საგამოცდო ცხრილებს. დამატებითი კითხვებისათვის მიმართეთ განყოფილებას.

 

1 12 2015

პატივცემულო პროფესიული სწავლების განყოფილების მასწავლებელებო, როგორც წინასწარ გაცნობეთ, დღეიდან 15 დეკემბრამდე განყოფილების უფროსი და პროგრამის ხელმძღვანელები დაესწრებიან თქვენს მიერ ჩატარებულ ლექციებსა და სემინარებს. დასწრების შთაბეჭდილებებით შეივსება ,,მეცადინეობაზე დასწრების“ ფორმა, რომელსაც თქვენ უკვე გაეცანით. მიღებული ინფორმაცია შეჯამდება პროგრამის განხორციელების შედეგების გაანალიზებისას, რაც ემსახურება სწავლისა და სწავლების ხარისხის, ასევე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების გაუმჯობესებას.

 

11 11 11

ტარდება ოლიმპიადის პირველი ტური ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამების მოსწავლეებისათვის. განვავრცოთ ინფორმაცია პაპკიდან ,,ოლიმპიადა“ უნდა მიებას ფაილი

გამარჯვებულები მონაწილეობას მიიღებენ მე–2 ტურში.

 

 

6 10 2015

გაცნობებთ, რომ ყოვლადწმიდა ასამების სახელობის ქართულ აკადემიაში“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლა დაიწყება 2015 წლის 15 ოქტომბერს. გთხოთ გაეცნოთ ცხრილებსა და სასწავლო კალენდარს. ასევე გთხოვთ გაეცნოთ სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ დებულებას, ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესსა და შინაგანაწესს.

 

23.06.2015

პატივცემულო პროფესიული სტუდენტებო და მასწავლებლებო, 9–14 მარტს პროფესიული სწავლების განყოფილება ატარებს თქვენს ანონიმურ გამოკითხვას შესაბამისი ანკეტების მეშვეობით, სადაც თქვენ უნდა დააფიქსიროთ საკუთარი აზრი სწავლისა და სწავლების ხარისხის, საამისოდ შექმნილი პირობების შესახებ. გთხოვთ ჩამოაყალობოთ თქვენი შენიშვნები და რეკომენდაციები და დაურთოთ ანკეტას.

გახსოვდეთ, რომ ამ პროცესში ჩართულობით თქვენ ადასტურებთ თანამშრომლობას სასწავლებლის საგანმანათლებლო პროცესების დახვეწასთან დაკავშირებით, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. აღნიშნული პროცესი ემსახურება თითოეული პროფესიული სასწავლო პროგრამის წარმატებით განხორციელებას, მის გაუმჯობესაბასა და სწავლის ხარისხის განვითარებას.
23.06.2015

ყურადღება, ცხადდება მიღება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

წარმოგიდგენთ დირექტორის ბრძანებას:

 1. ,,ყოვლადწმიდა სამების სახელობის ქართული აკადემია აცხადებს  მიღებას შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:  
 • ინტერნეტტექნოლოგის (ვებსპეციალისტის) III საფეხურზე;
 • ტუროპერატორის  III საფეხურზე; 
 • ბუღალტრის III საფეხურზე;
 • ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალისტის III საფეხურზე;
 • კრიმინალისტის (ფოტოდაქტილოსკოპისტის) III საფეხურზე; 
 • კბილის ტექნიკოსის III საფეხურზე;
 • ინფორმაციული ტექნოლოგის III საფეხურზე.
 1. 2.  აღნიშნულ პროგრამებზე მიღების ვადები განისაზღვროს:

2015 წლის 15 ივლისიდან  15 ნოემბრამდე.

 1. აკადემია ლიბერთიპროფ”–ის აღნიშნულ პროფესიულ საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩაირიცხებიან:
 • ის პირები, რომელთაც აქვთ დაძლეული ზოგადი განათლების საბაზო საფეხური;
 • კრიმინალისტი (ფოტოდაქტილოსკოპისტი) –ის პროფესიულ საგამნამათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვისათვის სტანდარტით დადგენილია დამატებითი პირობა: მინიმალური ასაკი – 16 წელი.
 • ტუროპერატორის მე–3 საფეხურის პროგრამაზე ჩარიცხვის წინაპირობა დამტკიცებული სტანდარტის მიხედვით არის –სრული ზოგადი განათლება.
 1.  სასწავლებელში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩასარიცხად წარსადგენი დოკუმენტებია:
 2. ჩარიცხვის მსურველი პირის (არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში – კანონიერი წარმომადგენლის) განცხადება (რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის მოთხოვნებს);
 3. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 4. საბაზო საფეხურის ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, ან განათლების დამადასტურებელი იმ დოკუმენტის ასლი, რომლის მიღებაც შეუძლებელი იქნებოდა ზოგადი განათლების საბაზო საფეხურის დაძლევის გარეშე. ხოლო ტუროპერატორის პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველთათვის – სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, ან განათლების დამადასტურებელი იმ დოკუმენტის ასლი, რომლის მიღებაც შეუძლებელი იქნებოდა სრული ზოგადი განათლების დაძლევის გარეშე.;
 5. ფოტოსურათი ¾.
 • კონკურსის შემთხვევაში სასწავლებელი დამატებით ითხოვს ჩარიცხვის მსურველი პირისაგან:

ცნობას მოსწავლის წლიური შეფასებებით საგნობრივ დისციპლინებში;

კონკურსის, ანუ იმ შემთხვევაში, თუ პროფესიულ პროგრამებზე სწავლის მსურველთა რაოდენობა, ან მსურველთა რაოდენობისა და დაწესებულების პროფესიულ სტუდენტთა სიაში რიცხულთა ჯამი აჭარბებს სასწავლებლისათვის დადგენილი პროფესიული სტუდენტების ადგილების რაოდენობას, განისაზღვრება პრიორიტეტები ცალკეული სასკოლო შეფასებებით:

 • ინტერნეტტექნოლოგის (ვებსპეციალისტის) III საფეხურზე – მათემატიკასა და ინფორმატიკაში (სასკოლო ნიშნები);
 • ტუროპერატორის III საფეხურზე – ისტორიაში, გეოგრაფიასა და ინგლისურ ენაში(სასკოლო ნიშნები);
 • ბუღალტრის III საფეხურზე  –  ქართულსა და მათემატიკაში (სასკოლო ნიშნები);
 • ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალის III საფეხურზე –  ქიმიასა და მათემატიკაში (სასკოლო ნიშნები);
 • კრიმინალისტის (ფოტოდაქტილოსკოპისტი) –ის III საფეხურზე: – ისტორიასა და ქართულ ენაში;
 • კბილის ტექნიკოსის III საფეხურზე – ბიოლოგიასა და ქართულ ენაში;
 • ინფორმაციული ტექნოლოგის III საფეხურზე – მათემატიკასა და ქართულში.
 1. სასწავლებელში ჩარიცხვის პროცედურასთან დაკავშირებულ ყველა საკითხს განაგებს სპეციალური მრავალფუნქციური კომისია.

კომისია, წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განხილვისა და პიროვნების პროგრამაზე დაშვების წინაპირობასთან შესაბამისობის დადგენის შედეგად თანხმდება პირის ჩარიცხვა–არჩარიცხვაზე, რასაც პირის განცხადებაზე რეზოლუციით ადასტურებს კომისის თავმჯდომარე (დირექტორი) და ისვე გამოსცემს შესაბამის ბრძანებას.

აღნიშნული აქტის გამოცემიდან 7 დღის ვადაში   ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება “აკადემია ლიბერთი–პროფ”ი უზრუნველყოფს ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მონაცემების შეტანას საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში.

კომისია 2015–16 სასწავლო წლის შესაბამისი პერიოდისათვის მუშაობსს შემდეგი შემადგენლობით:

 1. დირექტორი: გიორგი თევდორაშვილი;
 2. დირექტორის მოადგილე პროფესიული სწავლების დარგში-პროფესიული სწავლების განყოფილების უფროსი: ნატო ზარნაძე;
 3. პროფესული სწავლების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი: თეა მელაძე;
 4. პროგრამის ხელმძღვანელები: კრიმინალისტი (ფოტოდაქტილოსკოპისტი)– მაიზერ ჩანქსელიანი, კბილის ტექნიკოსი – მერაბ მერაბიშვილი,ბუღალტერი – ნინო სონღულაშვილი, ლიკა კალმახელიძე – ტუროპერატორი, ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეცალისტი – მეგი ზიბზიბაძე, მათე ზაქარიაძე – ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი).
 5. ეს ბრძანება  გამოქვეყნდეს სკოლის ვებ–გვერდზე: www.libertyprof.ge და დაევალოს საქმისმწარმოებელს შესაბამისი  ღონისძიებების გატარება.

__________________________________________________________

 

30.09.2015

26- სექტემბერს სკოლის სამივე კლასისთვის მოეწყო ექსკურსია საქართველოს აღმოსავლეთ მხარეში – შუამთა, ალავერდი. ექსკურსიას ხელმძღვანელობდა სკოლის ისტორიის მასწავლებელი და მე-10 კლასის ხელმძღვანელი დავით მესხორაძე. რამოდენიმე დღით ადრე მოეწყო პრეზენტაცია, ბავშვებმა მოიძიეს ინფორმაცია ამ ისტორიული მხარის შესახებ, რომელიც კინოფილმებითა და სურათებით იყო გამდიდრებული. მოსწავლეები კმაყოფილები დარჩნენ და უკვე ექსკურსიის დროს ძალიან ბევრი ინფორმაცია ჰქონდათ.

2015 წლის 14 სექტემბერს მცხეთობის (სვეტიცხოვლობის) დღისადმი სამივე კლასში დაიგეგმა კონფერენციის მოწყობა. მოსწავლეებს მიცემული აქვს თემები, რომლებიც ერთი კვირის განმავლობაში მოამზადებენ და კონფერენციაზე წაიკიტხავენ. საუკეთესო თემები შეფასდება და დაჯილდოვდება სკოლის მიერ გაცემული სიგელით.

14.09.2015

2014-2015 სასწავლო წელი დაამთავრა – 39 მა მე-12 კლასელმა მოსწავლემ. ოცდაცხრამეტივე მოსწავლე დაშვებულ იქნა მე-12 კლასის გამოსაშვებ საატესტატო გამოცდებზე, ყველა მოსწავლემ წარმატებით ჩააბარა საატესტაო გამოცდები. აქედან 67% პროცენტი მოსწავლეებისა მოეწყო სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებელში და გახდა სტუდენტი. ამავე 2014-2015 სასწავლო წელს საატესტატო გამოცდებზე მე-11 კლასის 36-ი მოსწავლე დარეგისტრირდა მათ ჩააბარეს ოთხი საგანი (ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია, გეოგრაფია). აქაც ყველა მოსწავლემ წარმატებით ჩააბარა ოთხივე გამოცდა.

2015-2016 სასწავლო წელი სკოლასი დაიწყო 14 სექტემბერს. ახალი სასწავლო წლის დაწყება მოსწავლეებს მიულოცა ბატონმა ბონდო ზარნაძემ, მაია დუდაურმა და სკოლის პედაგოგებმა.. მამა გიორგი თევდორაშვილმა (სკოლის დირექტორი) დალოცა მოსწავლეები და უსურვა , რომ მიმდინარე სასწავლო წელი ჩვენი სკოლის მოსწავლეებისათვის განსაკუთრებული წელი ყოფილიყოს, როგორც სწავლაში ასევე სულის გაძლიერებაში.

6.03.2015

პატივცემულო პროფესიული სტუდენტებო და მასწავლებლებო, 9–14 მარტს პროფესიული სწავლების განყოფილება ატარებს თქვენს ანონიმურ გამოკითხვას შესაბამისი ანკეტების მეშვეობით, სადაც თქვენ უნდა დააფიქსიროთ საკუთარი აზრი სწავლისა და სწავლების ხარისხის, საამისოდ შექმნილი პირობების შესახებ. გთხოვთ ჩამოაყალობოთ თქვენი შენიშვნები და რეკომენდაციები და დაურთოთ ანკეტას.

გახსოვდეთ, რომ ამ პროცესში ჩართულობით თქვენ ადასტურებთ თანამშრომლობას სასწავლებლის საგანმანათლებლო პროცესების დახვეწასთან დაკავშირებით, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. აღნიშნული პროცესი ემსახურება თითოეული პროფესიული სასწავლო პროგრამის წარმატებით განხორციელებას, მის გაუმჯობესაბასა და სწავლის ხარისხის განვითარებას.

 

19.12.14

ძვირფასო მოსწავლეებო, პროფესიულო სტუდენტებო და მასწავლებლეობო! 26 დეკემბერს, 18:00 სთ.ზე გაიმართება საახალწლო კარნავალი. გელით დაუვიწყარი გართობა, ინტელექტუალური ვიქტორინები და უამრავი სიურპრიზი. გთხოვთ გვეწვიოთ!

 

 

 

 

 

15.12.14

 

გაცნობებთ, რომ ზოგასდსაგანმანათლებლო განყოფილებაზე სწავლა შეწყდება 30 დეკემბერს.

 

 

 

10.12.14

 

პატივცემულო პროფესიულო სტუდენტებო და მასწავლებლებო, გთხოვთ თვალყური ადევნოთ სემესტრული გამოცდების ცხრილს.

 

 

 

20.11.2014

 

დღეს 18:00სთ–ზე მოსწავლეებისა და პროფესიული სტუდენტების მონაწილეობით ტარდება ქართული ლიტერატურის საღამო. მონაწილეები წაიკითხავენ ცნობილი პოეტებისა და საკუთარ ნაწარმოებებს. გთხოვთ გვეწვიოთ!

 

 

 

 

 

10.10 .2014

 

ყურადღება! პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლა იწყება 15 ოქტომბერს, 15:10სთ–ზე. შედგენა საინფორმაციო შეხვედრა პროფესიულ სტუდენტებტან და მასწავლებლებთნ. გაეცნობით ცხრილსა და სხვა მნიშვნელოვან დეტალებს.

 

გთხოვთ გამოცხადდეთ სასწავლებელში აღნიშნულ დროს.

 

 

 

10 09 2014

 

ყურადღება! ზოგადსაგამნანათლებლო პროგრამის მოსწავლეებისათვის სწავლა იწყება 15 სექტემბერს. გილოცავთ ახალი სასწავლო წლის დადგომას. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლა დაიწყება ოქტომბერში, რის შესახებაც გეცნობებათ წინასწარ.

 

 

 

12 06 2014

 

13 ივნისს ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლა სრულდება და იწყება არდადეგები. პროფესიული სტუდენტებისათვის სწავლა, გამოცდები და პრაქტიკები მიმდინარეობს სასწავლო რეჟიმის მიხედვით.

 

2 06 2014

 

ცხადდება მიღება ვაკანტური ადგილების ფარგლებში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2014–2015 სასწავლო წლისათვის. იხ. დირექტორის ბრძანება:

 

ბრძანება

 

 1. 1.             აკადემია ,,ლიბერთიპროფაცხადებს  მიღებას შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:  

 

 • ინტერნეტტექნოლოგის (ვებსპეციალისტის) III საფეხურზე ;
 •  ტუროპერატორის  III საფეხურზე; 
 • ბუღალტრის  III საფეხურზე;
 • ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალისტის III საფეხურზე.
 • კრიმინალისტი (ფოტოდაქტილოსკოპისტი) – III საფეხურზე; 
 • კბილის ტექნიკოსი – III საფეხურზე.

 

 

 

2.  აღნიშნულ პროგრამებზე მიღების ვადები განისაზღვროს:

 

2014 წლის 3 ივნისიდან  10 ოქტომბრამდე.

 

3. “აკადემია ლიბერთიპროფ”–ის აღნიშნულ პროფესიულ საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩაირიცხებიან:

 

 • ის პირები, რომელთაც აქვთ ზოგადი განათლების საბაზო საფეხურის განათლება.
 • კრიმინალისტი (ფოტოდაქტილოსკოპისტი) –ის პროფესიულ საგამნამათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვისათვის  სტანდარტით დადგენილია დამატებითი პირობა: მინიმალური ასაკი – 16 წელი.
 • ტუროპერატორის მე–3 საფეხურის პროგრამაზე ჩარიცხვის წინაპირობა დამტკიცებული სტანდარტის მიხედვით  არის –სრული ზოგადი განათლება.

 

 

 

4. სასწავლებელში ჩასარიცხად წარსადგენი დოკუმენტებია:

 

 

 

1. ჩარიცხვის მსურველი პირის  (არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში – კანონიერი წარმომადგენლის) განცხადება (რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის მოთხოვნებს);

 

2. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

 

3. საბაზო საფეხურის ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, ან განათლების დამადასტურებელი იმ დოკუმენტის ასლი, რომლის მიღებაც შეუძლებელი იქნებოდა ზოგადი განათლების საბაზო საფეხურის დაძლევის გარეშე. ხოლო ტუროპერატორის პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველთათვის – სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

 

4.  ფოტოსურათი ¾.

 

 

 

 • კონკურსის შემთხვევაში სასწავლებელი დამატებით ითხოვს ჩარიცხვის მსურველი პირისაგან:

 

ცნობას მოსწავლის წლიური შეფასებებით საგნობრივ დისციპლინებში;

 

კონკურსის, ანუ იმ შემთხვევაში, თუ პროფესიულ პროგრამებზე სწავლის მსურველთა რაოდენობა, ან მსურველთა რაოდენობისა და დაწესებულების პროფესიულ სტუდენტთა სიაში რიცხულთა ჯამი აჭარბებს სასწავლებლისათვის დადგენილი პროფესიული სტუდენტების ადგილების რაოდენობას, განისაზღვრება პრიორიტეტები ცალკეული სასკოლო შეფასებებით:

 

 • ინტერნეტტექნოლოგის (ვებსპეციალისტის) III საფეხურზე – მათემატიკასა და ინფორმატიკაში (სასკოლო ნიშნები);
 • ტუროპერატორის  III საფეხურზე – ისტორიაში, გეოგრაფიასა და ინგლისურ ენაში(სასკოლო ნიშნები);
 • ბუღალტრის  III საფეხურზე  –  ქართულსა და მათემატიკაში (სასკოლო ნიშნები);
 • ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალის III საფეხურზე –  ქიმიასა და მათემატიკაში (სასკოლო ნიშნები);
 • კრიმინალისტი (ფოტოდაქტილოსკოპისტი) –ის III საფეხურზე: – ისტორიასა და ქართულ ენაში.
 • კბილის ტექნიკოსის III საფეხურზე – ბიოლოგიასა და ქართულ ენაში.

 

 

 

 1. 5.     სასწავლებელში ჩარიცხვის პროცედურასთან დაკავშირებულ ყველა საკითხს განაგებს სპეციალური მრავალფუნქციური კომისია.

 

 

 

აღნიშნული კომისია, სასწავლებელში პირის ჩარიცხვის თაობაზე შუამდგომლობას უწევს მას  წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განხილვისა და მისი პროგრამაზე დაშვების  წინაპირობასთან შესაბამისობის დადგენის შედეგად.

 

ამის შემდეგ დაწესებულების ხელმძღვანელი გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ–სამართლებრივ აქტს შერჩეული პირების ჩარიცხვის თაობაზე.

 

აღნიშნული აქტის გამოცემიდან 7 დღის ვადაში   ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება “აკადემია ლიბერთი–პროფ”ი უზრუნველყოფს ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მონაცემების შეტანას საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში.

 

კომისია 2013–14 სასწავლო წლის შესაბამისი პერიოდისათვის მუშაობსს შემდეგი შემადგენლობით:

 

1. დირექტორი: ლუდმილა რუაძე

 

2.  დირექტორის მოადგილე პროფესიული სწავლების დარგში-პროფესიული სწავლების განყოფილების უფროსი: ნატო ზარნაძე

 

3. პროფესული სწავლების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი: თეა მელაძე

 

4. პროგრამის ხელმძღვანელები: კრიმინალისტი (ფოტოდაქტილოსკოპისტი)– მაიზერ ჩანქსელიანი, კბილის ტექნიკოსი – მერაბ მერაბიშვილი, ნინო სონღულაშვილი – ბუღალტერი, ლიკა კალმახელიძე – ტუროპერატორი, მეგი ზიბზიბაძე –ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეცალისტი, მათე ზაქარიაძე – ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი).

 

 

 

7. ეს ბრძანება   გამოქვეყნდეს სკოლის ვებ–გვერდზე: www.libertyprof.ge და დაევალოს საქმისმწარმოებელს შესაბამისი  ღონისძიებების გატარება.

 

 

 

21 05 2014

 

ყურადღება! 23 მაისს იწყება მე–12 კლასის დამამთავრებელი საატესტატო გამოცდები.

 

 

 

20 05 2014

 

დღეს მე–12 კლასელებისათვის ბოლო ზარი დაირეკება! გთხოვთ დაესწროთ შესაბამის ღონისძიებას 11 საათზე.

 

 

 

10 04 2014

 

ჩატარდა ინტელექტუალური თამაში ,,რა, სად, როდის“. ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ სამივე კლასის მოსწავლეები. გაიმარჯვეს მეათეკლასელებმა, რომლებიც დირექციამ სიგელებით დააჯილდოვა.

 

 

 

6 03 2014

 

დღეს ჩატარდა ლიტერატურული საღამო. მოსწავლეებმა და მასწავლებლებმა წაიკითხეს საკუთარი ლექსები.

 

 

 

27 12 2013

 

პროფესიული სწავლების განყოფილება და პროგრამის ხელმძღვანელები ატარებენ პროგრამების განხორციელების კონტროლს და შესაბამისი წესის დაცვით ესწრებიან ლექციებს. მიმდინარეობს პროგრამების ათვისებასა და სწავლის ხარისხზე დაკვირვება. (ფოტოები პაპკაშია 27 12 2013 ჰქვია)  ფოტოები

 

 

 

25 12 2013

 

დღეს 25 დეკემბერს 18 საათზე იმართება საახალწლო ღონისძიება – კარნავალი, რომელშიც მონაწილეობენ სკოლის მოსწავლეები და პროფესიული სტუდენტები. გთხოვთ, დაესწროთ!

 

 

 

1 11 2013

 

პროფესიულ სტუდენტებს გთხოვთ კიდევ ერთხელ გაეცნოთ სასწავლო პროცესის მარეგულირებელ დებულებას, რომელიც ვებ–გვერდზეა განთავსებული. დამატებითი შეკითხვებით მიმართეთ პროფესიული სწავლების განყოფილების ხელმძღვანელებს.

 

 

 

21 10 2013

 

20 ოქტომბერს მოეწყო სკოლის მოსწავლეებისა და პროფესიული სტუდენტებისათვის ექსკურსია ჩარგალში.

 

 

 

15 10 2013

 

გრძელდება მიღება დარჩენილ ადგილების ფარგლებში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. იხ. დირექტორის ბრძანება:

 

ბრძანება

 

 1. 2.             აკადემია ,,ლიბერთიპროფაცხადებს  მიღებას შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:  

 

 • ინტერნეტტექნოლოგის (ვებსპეციალისტის) III საფეხურზე ;
 •  ტუროპერატორის  III საფეხურზე; 
 • ბუღალტრის  III საფეხურზე;
 • ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალისტის III საფეხურზე.
 • კრიმინალისტი (ფოტოდაქტილოსკოპისტი) – III საფეხურზე; 
 • კბილის ტექნიკოსი – III საფეხურზე.

 

 

 

2.  აღნიშნულ პროგრამებზე მიღების ვადები განისაზღვროს:

 

2013 წლის 15 ოქტომბრიდან 14 ნოემბრამდე.

 

3. “აკადემია ლიბერთიპროფ”–ის აღნიშნულ პროფესიულ საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩაირიცხებიან:

 

 • ის პირები, რომელთაც აქვთ ზოგადი განათლების საბაზო საფეხურის განათლება.
 • კრიმინალისტი (ფოტოდაქტილოსკოპისტი) –ის პროფესიულ საგამნამათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვისათვის  სტანდარტით დადგენილია დამატებითი პირობა: მინიმალური ასაკი – 16 წელი.
 • ტუროპერატორის მე–3 საფეხურის პროგრამაზე ჩარიცხვის წინაპირობა დამტკიცებული სტანდარტის მიხედვით  არის –სრული ზოგადი განათლება.

 

 

 

4. სასწავლებელში ჩასარიცხად წარსადგენი დოკუმენტებია:

 

 

 

1. ჩარიცხვის მსურველი პირის  (არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში – კანონიერი წარმომადგენლის) განცხადება (რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის მოთხოვნებს);

 

2. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

 

3. საბაზო საფეხურის ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, ან განათლების დამადასტურებელი იმ დოკუმენტის ასლი, რომლის მიღებაც შეუძლებელი იქნებოდა ზოგადი განათლების საბაზო საფეხურის დაძლევის გარეშე. ხოლო ტუროპერატორის პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველთათვის – სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

 

4.  ფოტოსურათი ¾.

 

 

 

 • კონკურსის შემთხვევაში სასწავლებელი დამატებით ითხოვს ჩარიცხვის მსურველი პირისაგან:

 

ცნობას მოსწავლის წლიური შეფასებებით საგნობრივ დისციპლინებში;

 

კონკურსის, ანუ იმ შემთხვევაში, თუ პროფესიულ პროგრამებზე სწავლის მსურველთა რაოდენობა, ან მსურველთა რაოდენობისა და დაწესებულების პროფესიულ სტუდენტთა სიაში რიცხულთა ჯამი აჭარბებს სასწავლებლისათვის დადგენილი პროფესიული სტუდენტების ადგილების რაოდენობას, განისაზღვრება პრიორიტეტები ცალკეული სასკოლო შეფასებებით:

 

 • ინტერნეტტექნოლოგის (ვებსპეციალისტის) III საფეხურზე – მათემატიკასა და ინფორმატიკაში (სასკოლო ნიშნები);
 • ტუროპერატორის  III საფეხურზე – ისტორიაში, გეოგრაფიასა და ინგლისურ ენაში(სასკოლო ნიშნები);
 • ბუღალტრის  III საფეხურზე  –  ქართულსა და მათემატიკაში (სასკოლო ნიშნები);
 • ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალის III საფეხურზე –  ქიმიასა და მათემატიკაში (სასკოლო ნიშნები);
 • კრიმინალისტი (ფოტოდაქტილოსკოპისტი) –ის III საფეხურზე: – ისტორიასა და ქართულ ენაში.
 • კბილის ტექნიკოსის III საფეხურზე – ბიოლოგიასა და ქართულ ენაში.

 

 

 

 1. 6.     სასწავლებელში ჩარიცხვის პროცედურასთან დაკავშირებულ ყველა საკითხს განაგებს სპეციალური მრავალფუნქციური კომისია.

 

 

 

აღნიშნული კომისია, სასწავლებელში პირის ჩარიცხვის თაობაზე შუამდგომლობას უწევს მას  წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განხილვისა და მისი პროგრამაზე დაშვების  წინაპირობასთან შესაბამისობის დადგენის შედეგად.

 

ამის შემდეგ დაწესებულების ხელმძღვანელი გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ–სამართლებრივ აქტს შერჩეული პირების ჩარიცხვის თაობაზე.

 

აღნიშნული აქტის გამოცემიდან 7 დღის ვადაში   ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება “აკადემია ლიბერთი–პროფ”ი უზრუნველყოფს ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების მონაცემების შეტანას საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში.

 

კომისია 2013–14 სასწავლო წლის შესაბამისი პერიოდისათვის მუშაობსს შემდეგი შემადგენლობით:

 

1. დირექტორი: გიორგი თევდორაშვილი

 

 

2.  დირექტორის მოადგილე პროფესიული სწავლების დარგში-პროფესიული სწავლების განყოფილების უფროსი: ნატო ზარნაძე

 

3. პროფესული სწავლების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი: თეა მელაძე

 

4. პროგრამის ხელმძღვანელები: კრიმინალისტი (ფოტოდაქტილოსკოპისტი)– მაიზერ ჩანქსელიანი, კბილის ტექნიკოსი – მერაბ მერაბიშვილი, ნინო სონღულაშვილი – ბუღალტერი, ლიკა კალმახელიძე – ტუროპერატორი, მეგი ზიბზიბაძე –ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეცალისტი, მათე ზაქარიაძე – ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი).

 

 

 

7. ეს ბრძანება   გამოქვეყნდეს სკოლის ვებ–გვერდზე: www.libertyprof.ge და დაევალოს საქმისმწარმოებელს შესაბამისი  ღონისძიებების გატარება.

 

 

 

 

 

15 10 2013

 

პროფესიულ სტუდენტებს გილოცავთ სწავლის დაწყებას და გთხოვთ, თვალყური ადევნოთ საინფორმაციო სტენდს!

 

 

 

12 10 2013

 

ყურადღება, გაცნობებთ, რომ  პროფესიულ განყოფილებაზე იწყება სწავლა 15 ოქტომბერს! 15:00 სთ–ზე  შედგება საინფორმაციო შეხვედრა პროფესიულ სტუდენტებთან.

 

 

 

11 10 2013

 

გაცნობებთ, რომ ,,აკადემია ლიბერთი–პროფის“ პროფესიულმა განყოფილებამ დაიმატა კიდევ 2 სპეციალობა: კბილის ტექნიკოსი და კრიმინალისტი.

 

 

 

5 09 2014

 

ზოგადსაგანმანათლებლო პრპოგრამებზე სწავლა იწყება 15 სექტემბერს

 

 

 

 

17 07 2013

აკადემია ,,ლიბერთიპროფაცხადებს  მიღებას შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:   

ინტერნეტტექნოლოგის (ვებსპეციალისტის) III საფეხურზე ;

ტუროპერატორის  III საფეხურზე;
ბუღალტრის  III საფეხურზე;
ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალისტის III საფეხურზე;
კრიმინალისტი  (დაქტილოსკოპისტი)  III საფეხურზე;
კბილის ტექნიკოსი III საფეხურზე;

 აღნიშნულ პროგრამებზე მიღების ვადები განისაზღვროს:

2013 წლის 17 ივლისიდან 11 ოქტომბრამდე.

 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებააკადემია ლიბერთიპროფ”– ის პროფესიულ საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩაირიცხებიან:

ის პირები, რომელთაც დაძლეული აქვთ ზოგადი განათლების საბაზო საფეხური.

ტუროპერატორის მე–3 საფეხურის პროგრამაზე ჩარიცხვის წინაპირობა დამტკიცებული სტანდარტის მიხედვით  არის –სრული ზოგადი განათლება.

 სასწავლებელში ჩასარიცხად წარსადგენი დოკუმენტებია:

1. ჩარიცხვის მსურველი პირის  (არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში – კანონიერი წარმომადგენლის) განცხადება (რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის მოთხოვნებს);

2. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

3. საბაზო საფეხურის ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, ან განათლების დამადასტურებელი იმ დოკუმენტის ასლი, რომლის მიღებაც შეუძლებელი იქნებოდა ზოგადი განათლების საბაზო საფეხურის დაძლევის გარეშე;  ხოლო ტუროპეტრატორის პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველთათვის – სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

4.  ფოტოსურათი ¾.

კონკურსის შემთხვევაში სასწავლებელი დამატებით ითხოვს ჩარიცხვის მსურველი პირისაგან:

ცნობას მოსწავლის წლიური შეფასებებით საგნობრივ დისციპლინებში;

კონკურსის, ანუ იმ შემთხვევაში, თუ პროფესიულ პროგრამებზე სწავლის მსურველთა რაოდენობა, ან მსურველთა რაოდენობისა და დაწესებულების პროფესიულ სტუდენტთა სიაში რიცხულთა ჯამი აჭარბებს სასწავლებლისათვის დადგენილი პროფესიული სტუდენტების ადგილების რაოდენობას, განისაზღვრება პრიორიტეტები ცალკეული შეფასებებით:

1. ინტერნეტტექნოლოგის (ვებსპეციალისტის) III საფეხურზე – მათემატიკასა და ინფორმატიკაში (სასკოლო ნიშნები);

2. ტუროპერატორის  III საფეხურზე – ისტორიაში, გეოგრაფიასა და ინგლისურ ენაში(სასკოლო ნიშნები);

3. ბუღალტრის  III საფეხურზე  –  ქართულსა და მათემატიკაში (სასკოლო ნიშნები);

4. ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალის III საფეხურზე –  ქიმიასა და მათემატიკაში (სასკოლო ნიშნები);

 

28 06 2013

ინტერნეტტექნოლოგის სპეციალობის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

პროფესიული სტანდარტის ცვლილებასთან დაკავშირებით მოხდა ინტერნეტტექნოლოგის  მე–2 და მე–3 საფეხურის პროგრამების მოდიფიცირება.

 

პროფესიული სტანდარტის ცვლილებათან დაკავშირებით მოხდა ინტერნეტტექნოლოგის მე–2 და მე–3 საფეხურის პროგრამების მოდიფიცირება, ერთ მე–3 საფეხურის პროგრამად. აღნიშნიშნულის თაობაზე შეცვლილი სტანდარტების მიხედვით აგებული პროგრამების განმახორციელებელ ორგანიზაციებთან შეხვედრა ჩატარდა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში 2013 წლის 24 ივნისს. გაიცა რეკომენდაციები.

შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ აღნიშნული ცვლილებები ემსახურება პროფესიული სტანდარტებისა და საგანმანათლებლო  პროგრამების გაუმჯობესებას.

 

 

28 06 2013

დამტკიცდა დირექტორის ბრძანებით 2 ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა.

სასწავლებლის პროფესიული სწავლების განყოფილებამ პროგრამის ხელმძღვანელებთან და დარგის სპეციალისტებთან თანამშრომლობით შეიმუშავა 2 ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა შესაბამისი სტანდარტების გათვალისწინებით: ,,კბილის ტექნიკოსი–მე 3 საფეხური“ და ,,კრიმინალისტი (ფოტოდაქტილოსკოპისტი) – მე 3 საფეხური“. ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები განიხილა პედსაბჭომ და დამტკიცდა დირექტორის ბრძანებით.

 

13 05 2013

ბოლო ზარი მე–12 კლასელებისათვის

აკადემია ,,ლიბერთი–პროფის“ მე–12 კლასის მოსწავლეებს გილოცავთ სკოლის დამთავრებას და გეპატიჟებით ხვალ ბოლო ზარის აღსანიშნავ ღონისძიებაზე დღის 13:00 სთ.ზე .

 

 

29 04 13

ყურადგება! იწყება საატესტატო გამოცდები

მე–12 კლასელთა საყურადგებოდ! იწყება საატესტატო გამოცდები, გთხოვთ გაეცნოთ გამოცდების მიმდინარეობის განრიგს და გამოცდის ჩატარების შესახებ ყველა დეტალურ ინფორმაციას, რომელიც გამოკრულია დერეფნის სტენდზე.

 

 

25 04 2013

გეპატიჟებით ექსკურსიაზე ქვათახევში

 

კვირას, 28 აპრილს გაიმართება ერთდღიანი ექსკურსია მოსწავლეებისა და პროფესიული სტუდენტებისათვის! მსურველების არღიცხვა მიმდინარეობს ადმინისტრაციაში.

 

 

22.04.2013

ტუროპერატორების ჯგუფის სიურპრიზი

ტუროპერატორის პროგრამის სტუდენტებმა დაწესებულებას მოუწყვეს სიურპრიზი, მათ მოამზადეს და სასწავლებლის დანარჩენ სტუდენტებს, მოსწავლეებსა და პერსონალს 21.04.2013–ში დაუგეგმეს ძველი თბილისის ტური.  ღონისძიებას სათავეში ჩაუდგა სასწავლო კურსის ,,საქართველოს კულტურა და ღირსესანიშნაობები“ მასწავლებელი ნინო ჩიჩილიძე.

 

 

20 03 2013

აკადემია ლიბერთი–პროფ აცხადებს ვაკანსიას პროფესიული მასწავლებლის თანამდებობაზე შემდეგი სპეციელობით: იურისტი, სამართალმცოდნე კრიმინალ;ისტის (ფოტოდაქტილოსკოპისტის) პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე დასასაქმებლად. სასურველია პირს ჰქონდეს გამოცდილება კრიმინალისტურ სფეროში მუშაობისა. დაინტერსებული პირები დაგვიკავშირდით: 2 95 201 16 და გამოაგზავნეთ cv ფოსტაზე: info@libertyprof.ge

 

 

1 03 2013

დაწესებულებაში პროფესიული სტუდენტებისათვის ჩატარდა შეხვედრების კვირეული პოტენციურ დამსაქმებლბთან, პრატიკის ობექტების წარმნომადგენლებთან და დარგების სპეციალიტებთან

 

დაწესებულებაში პროფესიული სტუდენტებისათვის ჩატარდა შეხვედრების კვირეული პოტენციურ დამსაქმებლბთან, პრატიკის ობექტების წარმნომადენლებთან და დარგების სპეციალიტებთან. შეხვედრა წარიმარტა კითხვა–პასუხის რეჟიმში, სტუდენტები გაეცნენ დასაქმებისათვის საჭირო პროფესიულ მოთხოვნებს.ტუროპერატორის პროგრამის სტუდენტები შეხვდნენ  ფირმა ,,ეგზოტურისა“ და სასტუმრო ,,ქართული სახლის“ წარმომადგენლებს.ბურალტერის პროგრამის სტუდენტები შეხვდნენ ბუღალტერსა და აუდიტს ამირან ფორჩხიძეს.ინტერნეტტექნოლოგის პროგრამის სტუდენტები შეხვდნენ ვებსპეციალისტსა და ვებპროგრამისტს, ინდმეწარმე ბესო არჩვაძეს.

ფარმაცევტული პრეპარატების მწარმოებლის პროგრამის სტუდენტები შეხვდნენ ფრამაცევტული ქარხანა ,,დავათის“ წარმომადგენლებს.

 

8 02 2013

სასწავლებელში ჩატარდა პროფესიულ სტუდენტთა შემეცნებითი კონფერენცია.

პროფესიული სტუდენტებისა და პროგრამის ხელმძღვანელების საერთო ძალისხმევით ჩატარდა შემცნებითი კონფერენცია. თითოეული პროგრამისათვის მუშაობდა შესაბამისი ცალკეული სექცია. გამორჩეულებს გადაეცათ სამახსოვრო საჩუქრები და სიგელები.

 

28 01 2013

სასწავლებელში დაიწყო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების მონიტორინგი.

აკადემია ,,ლიბერთი–პროფში“ სისტემატურად ხდება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების ხარისხის კონტროლი. ხდება ლექციებზე დასწრება პროგარმების ხელმძღვანელებისა და ადმინისტრაციის წარმომადგენლკების მიერ. ტარდება პროფესიული სტუდენტების გამოკითხვა, სადაც ისინი აფიქსირებენ თავიანთ აზრს მასწავლებლების, მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის და სასწავლო პროცესის ეფექტურობის შესახებ. თქვენი შენიშვნები შეგიძლიათ დამატებით წარმოადგინოთ ანონიმური ფორმით დერეფანში მდებარე შენიშვნების ყუთში.

 

28 12 2013

დასრულდა სემესტრი, აკადემია ლიბერთი პროფ გილოცავთ ახალ წელს.

სასწავლებელში დასრულდა 1–ლი სემესტრი, სასკოლო პროგრამებზე ცხადდება არდადეგები 21 იანვრამდე.

 

 

 

12 10 2013

ყურადღება! აკადემია ,,ლიბერთი–პროფ“ გთხოვთ პროფესიულ სტუდენტებს,  რომ გაეცნოთ და თვალყური ადევნოთ სასწავლო განრიგსა და ცხრილებს.

აკადემია ,,ლიბერთი–პროფ“ გთხოთ პროფესიულ სტუდენტებს,  რომ გაეცნოთ და თვალყური ადევნოთ სასწავლო განრიგსა და ცხრილებს, რადგანაც სწავლის პროცესი და თანამიმდევრობა დარეგულირებულია მათ მიხედვით. სასწავლო განრიგი და ცხრილები თითოეული პროგრამისა და ჯგუფისათვის გამოკრულია დერეფნის სტენდზე.

 

აკადემია ლიბერთი–პროფის“ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე იწყება სწავლა! დამატებითი და დეტალური ინფორმაციისათვის მიმართეთ ადმინისტრციას.

 

,,აკადემია ლიბერთი პროფის“ პროფესიული სწავლების განყოფილებამ პრაქტიკის ობიექტთან თანამშრომლობით (ფარმაცევტული ქარხანა ,,დავათი“) და პროგრამის ხელმძღვანელის კონსულტაციების საფუძველზე შეიმუშავა კიდევ ერთი მოთხოვნადი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა ,,ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალისტი“. პროგრამის შემუშავებაში ჩართულნი იყვნენ სასწავლო კურსების მასწავლებლებიც. დაწესებულებამ შეიძინა შესაბამისი ლიტერატურა და ინვენტარი, აგრეთვე სხვადასხვა ჯგუფის მედიკამენტები დემონსტრირებისათვის. გარდა ამისა, ქიმიის ლაბორატორიას დაემატა ფარმაცევტული პრეპარატების ლაბორატორიის ფუნქციაც.

ეს არის კიდევ ერთი შანსი ქართველი ახალგაზრდებისათვის მიიღონ პრესტიჟული და დასაქმებადი პროფესია და მოახდინონ პიროვნული შესაძლებლობების რეალიზაცია.